Nødvendige skridt til at hjælpe børn med at udvikle åndelighed
 • Den åndelige talent er at udvikle et forhold til det evige, som vi tror på, og dermed nå balancen på alle sfærer i vores liv.

 • Hvordan kommer jeg i gang?

 • 1. At lære et barn bør vi lære om det. Hvis du er religiøs og rejser din familie i lys af åndelighed, sætte du sammen en metode til undervisning. 2. For at tro på et guddommeligt væsen skal man først kende ham. Forklar dit barn præcist, hvem han eller hun tror, ​​og giv et vidnesbyrd om, hvordan du føler din sande indflydelse.

 • 3. Hvordan vi kommunikerer med den, vi tror.Lær ham at bede for at være taknemmelig for velsignelser og at bede om hjælp i den daglige handling.

 • Carol B. Thomas, for at illustrere undervisningen i bøn for barnet, sagde: "Bøn er som en paraply, der beskytter dig mod livets storme." 4. Hvordan genkender vi hans svar. Dette kan ske gennem hellige skrifter og selv gennem direkte svar på os, som vi kan kalde åbenbaring. Forklar til barnet, at hun vil have en god følelse og fred i hjertet. Du kan stadig sige gennem den hellige musik, der bringer en god ånd til hjertet såvel som ved at være opmærksom i den indre stemme som en hvisken. 5. Kend de åndelige love, hvad enten de ti bud eller hvad du tror

 • . Det er vigtigt for barnet at forstå, at der på den åndelige side også er regler og velsignelser betinget af lydighed mod dem.Hvordan øge troen?

 • Vi skal øve det, vi lærer, om det bliver at bede, læse skrifterne eller bibliografien om den religion, vi lever, og adlyde guddommelige love. Da vi lever, hvad vi lærer, vil vi se positive resultater, og så vil vores tro blive styrket.

 • Vi skal anvende disse lære hver dag i vores liv, hvad enten vi siger "nej", når en skole ven inviterer os til at gøre noget forkert, eller at forlade en biograf, hvor der er en forkert scene.Når vi anvender disse tips i praksis vokser vores tro, og vi kommer til at genkende mere moderne daglige mirakler.

 • Hvordan man følger det guddommelige eksempel?

  1. Det er grundlæggende gennem service til andre. Der er flere måder, vi kan frivilligt hjælpe andre. Det kan være at give et legetøj, der ikke længere behøver børn i nød, besøge de gamle i asylområdet eller et børnehjem. Vi kan hjælpe den nabo, der ikke kan krydse gaden eller bære poser fra supermarkedet til mor. Vi kan behandle vores brødre og søstre med varme og tålmodighed med mennesker.

  2. Hvordan opretholde stimulus til at udvikle åndelighed hos børn?

  3. Ved familie sammenkomster eller endda spilkvætter kan du give en besked, fortælle en skrifthistorie og tale om de oplevelser, børn har, mens de lever, hvad de lærer. Det er som om de gav et vidnesbyrd om deres gode følelser, da de anvendte en vis undervisning. Hvad er fordelene ved at udvikle åndelighed hos børn? Mange mange. Nogle af dem er: De vil være eksempler på retfærdighed i en verden, hvor ungdommen er tabt og truet.

  4. De vil gøre den verden, hvor vi lever et mere fredeligt sted.

 • De vil vide, hvem de er som børn af et evigt væsen og vil bedre forstå deres mission i dette liv.

 • De vil have hjælp til det, de har brug for, når de etablerer et direkte forhold til det evige.

 • Overvej derfor udviklingen af ​​dette talent, noget som er naturligt og nødvendigt eller endda vigtigere end nogen anden, for at bidrage til familiens lykke. Hvis du har brug for hjælp, kan du søge efter et sted, hvor børn vil lære disse og mange andre ting, der er nødvendige for livet.